Перевести страницу

خرید و فروش املاک

مالکیت صد در صدی خارجی ها در روسیه، ضمن اینکه زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری مطمئن و معقول محسوب میشود، در اخذ اقامت و تابعیت روسیه نیز امتیاز بزرگی میباشد، از این طریق شما میتوانید دارای یکی از معتبرترین پاسپورتهای جهان شوید